Strafrecht

• Bijstand bij politieverhoren en verhoren onderzoeksrechter ingevolge Salduz wetgeving

• Strafklachten

• Voorlopige hechtenis en strafrechtelijke verdediging (raadkamer, kamer van inbeschuldigingstelling, correctionele rechtbank, hof van beroep)

• Burgerlijke partijstelling en bijstand burgerlijke partijen

• Bijstand tijdens strafuitvoering en voor de strafuitvoeringsrechtbank

• Tuchtprocedures gedetineerden