Personen- en familierecht

• Huwelijk en wettelijke samenwoning

• Dringende voorlopige maatregelen

• Echtscheiding

• Alimentatie

• Afstamming, adoptie

• Erfrecht (schenkingen, legaten, handgiften)

• Successieplanning