Jeugdrecht

• VOS: de minderjarige bevindt zich in een Verontrustende OpvoedingsSituatie: een toestand waarin de fysieke integriteit, de affectieve, morele, intellectuele of sociale ontplooiingskansen van de minderjarige in het gedrang komt.

• MOF: de minderjarige wordt vervolgd wegens een als Misdrijf Omschreven Feit

• Bijstand in geschillen tussen ouders omtrent verblijfsregelingen, ouderlijk gezag, onderhoudsgeld,…