Burgerlijk en gerechtelijk recht

• Eigendomsgeschillen

• Contractenrecht, verbintenissenrecht

• Bijzondere contracten (koop, huur, pacht, aanneming, handelshuur…)

• Schulden en beslag (o.a. collectieve schuldenregeling,…)

• Beslag- en executierecht